Filmowy Prezent

Dane rejestrowe
Nazwa firmy Filmowy Prezent
Forma prawna brak
NIP 739-22-91-259
KRS brak
REGON 280103651