Pirlo Poland Sp. z o. o.

Dane rejestrowe
Nazwa firmy Pirlo Poland Sp. z o. o.
Forma prawna brak
NIP 796-28-55-091
KRS 0000315508
REGON 141573287