Backer OBR Sp. z o.o.

Dane rejestrowe
Nazwa firmy Backer OBR Sp. z o.o.
Forma prawna brak
NIP 852-00-10-807
KRS 0000153595
REGON 008358936