BHS Sp. z o.o.

Dane rejestrowe
Nazwa firmy BHS Sp. z o.o.
Forma prawna brak
NIP 527-22-42-926
KRS brak
REGON 016031695